OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 the (blue) walk
판매가 ₩1
상품간략설명 기획 | 윤지혜 jihye yoon
영상, 사진 | 박유진 eugene park
모델 | 손이람 yiram son
디자인 | 김재원 jaewon kim
에피소드 기획 및 편집 | 정진욱 jinwook chung
로케이션 | 인천 중구 용유서로302번길
2021. 06. 16
텍스트라벨 essay
상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
the (blue) walk 수량증가 수량감소 1 (  )
기획 | 윤지혜 jihye yoon
영상, 사진 | 박유진 eugene park
모델 | 손이람 yiram son
디자인 | 김재원 jaewon kim
에피소드 기획 및 편집 | 정진욱 jinwook chung
로케이션 | 인천 중구 용유서로302번길
2021. 06. 16
상품명

the (blue) walk

판매가

₩1

상품간략설명

기획 | 윤지혜 jihye yoon
영상, 사진 | 박유진 eugene park
모델 | 손이람 yiram son
디자인 | 김재원 jaewon kim
에피소드 기획 및 편집 | 정진욱 jinwook chung
로케이션 | 인천 중구 용유서로302번길
2021. 06. 16

텍스트라벨

essay

the (blue) walk

the (blue) walk

커피를 좋아하지만 카페에 가면 어떤 커피를 주문해야 할지 망설이곤 한다. 새로운 걸 시도하리라 마음먹어도 결국 가장 단순한 메뉴를 주문한다. 어김 없이 설탕을 집어넣고 뜨거운 액체를 마구 휘젓는다. 초점 잃은 눈동자를 바라보듯 멍하니 설탕이 녹아 없어지기를 기다린다. 아무것도 하지 않는 어느 틈엔가 조각난 기억들이 소용돌이친다. 지나간 일을 떠올리지 않겠다고 수십 번 다짐했지만 나는 또 바다에 가 있다.

훗날 우리는 어떤 길을 걷고 있을까. 마음 안의 작고 소중한 것들은 자꾸 명쾌한 결심을 비켜 나간다. 무한한 듯 펼쳐진 바다에서라면 모든 것이 확실해질 것만 같다. 하지만 나는 물 속에 발끝 하나 담그지 못하고 바다도 해변도 아닌 불확실한 지점에 누워 버린다.

불현듯 나는 바다의 울음을 경청한다. 파도는 어떠한 미래도 기약하지 않은 채 아주 먼 곳에서부터 시작되었을 믿음을 한없이 실어 나른다. 그래서 나는 아직 바다가 침범하지 못한 경계 위에서 푸른 물결과 나란히 걸을 것이다.

“그리고 우리는 간다. 물결의 선율을 따라 유한한 바다 위에 우리의 무한한 마음을 흔들어 달래며.”
— 샤를 보들레르 『악의 꽃』 중에서

기획 | 윤지혜 jihye yoon
영상, 사진 | 박유진 eugene park
모델 | 손이람 yiram son
디자인 | 김재원 jaewon kim
에피소드 기획 및 편집 | 정진욱 jinwook chung
로케이션 | 인천 중구 용유서로302번길
2021. 06. 16

back다른 글 보기
공유하기back
다른 포스트
post1the (aimless) walk
post1the (poetic) walk
post1전기가오리 대표 신우승, 땅에다 발을 대고 걷는다
관련 상품
post1balmoral 07 suede leather grey
290,000
post1balmoral 07 suede leather bone white
290,000

기획 | 윤지혜 jihye yoon
영상, 사진 | 박유진 eugene park
모델 | 손이람 yiram son
디자인 | 김재원 jaewon kim
에피소드 기획 및 편집 | 정진욱 jinwook chung
로케이션 | 인천 중구 용유서로302번길
2021. 06. 16