OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 balmoral 09 process
판매가 ₩1
상품간략설명 2023. 05. 10
텍스트라벨 process
상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
balmoral 09 process 수량증가 수량감소 1 (  )
2023. 05. 10
상품명

balmoral 09 process

판매가

₩1

상품간략설명

2023. 05. 10

텍스트라벨

process

balmoral 09 process

balmoral 09 process

지난 2월, 이탈리아에서 한국보다 이른 벚꽃을 보고 왔다. 팬데믹으로 오랜 기간 화면으로만 일하던 공장에 방문해 직접 얼굴을 보고 이야기 나눌 수 있다는 것에 새삼 감사함을 느끼던 순간이었다. 사방이 자연으로 가득한 곳에서 일하는 것만으로도 부러운 마음 가득이었는데 일하는 모든 기술자가 서로를 존중하며 즐거운 마음으로 일하는 모습을 보니 좋은 제품이 나올 수밖에 없다는 생각이 들었다. 서로를 믿고 웃는 얼굴로 임하는 모습은 그라더스가 추구하는 모습과도 같았다. 그 안에 새롭게 출시되는 balmoral 09의 과정을 담을 수 있어 감사했고 앞으로도 그들과 좋은 제품을 만들고 싶은 마음이다. 즐겁게 일하는 마음은 좋은 결과물을 낳는다고 믿으며-

2023. 05. 10

back다른 글 보기
공유하기back
관련 상품
post1balmoral 09 leather black
₩420,000
다른 포스트
post1The All-rounder
post1loafer 01 leather process

2023. 05. 10