OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Andy Warhol eating a hamburger
판매가 ₩1
상품간략설명 기획 | 박유진 eugene park
영상 | 우진유 jinyu woo / 최병호 byungho choi
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 나실 nasir

2023. 08. 21
텍스트라벨 lookbook
상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Andy Warhol eating a hamburger 수량증가 수량감소 1 (  )
기획 | 박유진 eugene park
영상 | 우진유 jinyu woo / 최병호 byungho choi
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 나실 nasir

2023. 08. 21
상품명

Andy Warhol eating a hamburger

판매가

₩1

상품간략설명

기획 | 박유진 eugene park
영상 | 우진유 jinyu woo / 최병호 byungho choi
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 나실 nasir

2023. 08. 21

텍스트라벨

lookbook

Andy Warhol eating a hamburger
blucher 12


Andy Warhol eating a hamburger

기획 | 박유진 eugene park
영상 | 우진유 jinyu woo / 최병호 byungho choi
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 나실 nasir

2023. 08. 21

back다른 글 보기
공유하기back
관련 상품
post1blucher 12 leather red
₩290,000
post1blucher 12 leather white
₩290,000
post1blucher 12 leather black
₩290,000
다른 포스트
post1When cricket game meets Conceptual art
post1blucher 10,11
post1Freedom and order

기획 | 박유진 eugene park
영상 | 우진유 jinyu woo / 최병호 byungho choi
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 나실 nasir

2023. 08. 21