OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 parachute bag black
판매가 ₩89,000 재입고 알림 SMS
상품간략설명

description
데일리로 사용 가능한 가방으로 가볍게 크로스하여 매기 좋습니다. 끈 길이 조절 가능한 제품으로 사용자에 맞게 조절할 수 있습니다.


how we make it

코튼 60%, 나일론 40%

made in Koreanotice

방수 소재가 아니므로 비나 눈에 취약할 수 있습니다.

상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드

가로 42cm

세로 43cm

지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
parachute bag black 수량증가 수량감소 89000 (  )

description
데일리로 사용 가능한 가방으로 가볍게 크로스하여 매기 좋습니다. 끈 길이 조절 가능한 제품으로 사용자에 맞게 조절할 수 있습니다.


how we make it

코튼 60%, 나일론 40%

made in Koreanotice

방수 소재가 아니므로 비나 눈에 취약할 수 있습니다.

상품명

parachute bag black

판매가

₩89,000 재입고 알림 SMS

상품간략설명

description
데일리로 사용 가능한 가방으로 가볍게 크로스하여 매기 좋습니다. 끈 길이 조절 가능한 제품으로 사용자에 맞게 조절할 수 있습니다.


how we make it

코튼 60%, 나일론 40%

made in Koreanotice

방수 소재가 아니므로 비나 눈에 취약할 수 있습니다.