OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
신발 모델 착용 이미지-S1L10
신발 모델 착용 이미지-S1L11
신발 모델 착용 이미지-S1L14
기본 정보
상품명 balmoral 07 suede leather dylan
판매가 ₩290,000
₩174,000 (40% 할인)
  • 기간할인
상품간략설명

description
*세일 제품은 사이즈 교환 1회 가능하며 환불은 불가합니다.
저먼 아미 트레이너의 갑피의 원형을 기반으로 엄선된 소재로 제작했습니다. 은은한 무광의 갑피 가죽과 부드러운 스웨이드 가죽의 조화가 고급스러운 제품입니다. 유행을 타지 않으며 다양한 착장에 스타일링하기 좋습니다.
예술가 브라이스 마든(Brice Marden)이 1966년에 밥 딜런(Bob Dylan)을 위해서 그림을 보라색으로 그린 것에 영감을 얻었습니다. 당시 유명하지 않은 그를 알리기 위해 만들었지만 그림이 세상에 나올 무렵 밥 딜런은 이미 유명해진 뒤였다고 합니다.


how we make it

크롬 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽 갑피

발수 가능한 소재로 크롬 태닝 한 이탈리아산 스플릿 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 세미 아날린 송아지 가죽 안감

핸드메이드로 제작된 포르투갈산 EVA 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

시멘트 공법

made in Portugalnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.5cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있으니 밝은 계열의 하의와 양말은 피해주시기 바랍니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
balmoral 07 suede leather dylan 수량증가 수량감소 290000 (  )

description
*세일 제품은 사이즈 교환 1회 가능하며 환불은 불가합니다.
저먼 아미 트레이너의 갑피의 원형을 기반으로 엄선된 소재로 제작했습니다. 은은한 무광의 갑피 가죽과 부드러운 스웨이드 가죽의 조화가 고급스러운 제품입니다. 유행을 타지 않으며 다양한 착장에 스타일링하기 좋습니다.
예술가 브라이스 마든(Brice Marden)이 1966년에 밥 딜런(Bob Dylan)을 위해서 그림을 보라색으로 그린 것에 영감을 얻었습니다. 당시 유명하지 않은 그를 알리기 위해 만들었지만 그림이 세상에 나올 무렵 밥 딜런은 이미 유명해진 뒤였다고 합니다.


how we make it

크롬 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽 갑피

발수 가능한 소재로 크롬 태닝 한 이탈리아산 스플릿 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 세미 아날린 송아지 가죽 안감

핸드메이드로 제작된 포르투갈산 EVA 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

시멘트 공법

made in Portugalnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.5cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있으니 밝은 계열의 하의와 양말은 피해주시기 바랍니다.

상품명

balmoral 07 suede leather dylan

판매가

₩290,000

₩174,000 (40% 할인)

  • 기간할인

상품간략설명

description
*세일 제품은 사이즈 교환 1회 가능하며 환불은 불가합니다.
저먼 아미 트레이너의 갑피의 원형을 기반으로 엄선된 소재로 제작했습니다. 은은한 무광의 갑피 가죽과 부드러운 스웨이드 가죽의 조화가 고급스러운 제품입니다. 유행을 타지 않으며 다양한 착장에 스타일링하기 좋습니다.
예술가 브라이스 마든(Brice Marden)이 1966년에 밥 딜런(Bob Dylan)을 위해서 그림을 보라색으로 그린 것에 영감을 얻었습니다. 당시 유명하지 않은 그를 알리기 위해 만들었지만 그림이 세상에 나올 무렵 밥 딜런은 이미 유명해진 뒤였다고 합니다.


how we make it

크롬 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽 갑피

발수 가능한 소재로 크롬 태닝 한 이탈리아산 스플릿 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 세미 아날린 송아지 가죽 안감

핸드메이드로 제작된 포르투갈산 EVA 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

시멘트 공법

made in Portugalnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.5cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있으니 밝은 계열의 하의와 양말은 피해주시기 바랍니다.

신발 모델 착용 이미지-S1L10
신발 모델 착용 이미지-S1L11
신발 모델 착용 이미지-S1L14