OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
신발 상품상세 이미지-S1L2
신발 상품 이미지-S1L3
신발 화이트 색상 이미지-S1L4
신발 상품상세 이미지-S1L5
신발 상품상세 이미지-S1L6
신발 상품상세 이미지-S1L7
신발 상품상세 이미지-S1L8
신발 상품상세 이미지-S2L1
신발 상품상세 이미지-S1L9
기본 정보
상품명 3hrs 2024 calendar
판매가 ₩28,000
상품간략설명

description
청룡의 해, 2024년을 맞아 푸른색으로 디자인한 그라더스의 일력입니다. 음력과 절기가 기재되어 있으며, 곳곳에서 3시간 동안 할 수 있는 재미있는 활동들도 찾아볼 수 있습니다. 날짜 아래의 공간은 '3'을 모티브로 하여 월마다 다른 디자인으로 변주를 주었습니다. 하루가 지날 때마다 뜯어 쓰면서 메모 혹은 짧은 일기를 적으며 자유롭게 활용해 보세요.

*그라더스 9주년을 기념하여 온라인에서 사용할 수 있는 30% 할인쿠폰과 거미를 상징하는 3hrs의 로고가 들어간 책갈피가 부록으로 포함되어 있습니다.


notice

회원만 구매 가능, 1인당 최대 구매 개수를 2개로 제한합니다.

30% 할인 쿠폰은 그라더스 자사몰에서 한 계정 당 1개만 등록이 가능하며, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 사용할 수 있습니다. 굿즈와 슈케어 카테고리를 제외한 신발 제품 1개에만 적용됩니다.

크기 : 가로 9cm / 세로 13.5cm

made in Korea

상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
3hrs 2024 calendar 수량증가 수량감소 28000 (  )

description
청룡의 해, 2024년을 맞아 푸른색으로 디자인한 그라더스의 일력입니다. 음력과 절기가 기재되어 있으며, 곳곳에서 3시간 동안 할 수 있는 재미있는 활동들도 찾아볼 수 있습니다. 날짜 아래의 공간은 '3'을 모티브로 하여 월마다 다른 디자인으로 변주를 주었습니다. 하루가 지날 때마다 뜯어 쓰면서 메모 혹은 짧은 일기를 적으며 자유롭게 활용해 보세요.

*그라더스 9주년을 기념하여 온라인에서 사용할 수 있는 30% 할인쿠폰과 거미를 상징하는 3hrs의 로고가 들어간 책갈피가 부록으로 포함되어 있습니다.


notice

회원만 구매 가능, 1인당 최대 구매 개수를 2개로 제한합니다.

30% 할인 쿠폰은 그라더스 자사몰에서 한 계정 당 1개만 등록이 가능하며, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 사용할 수 있습니다. 굿즈와 슈케어 카테고리를 제외한 신발 제품 1개에만 적용됩니다.

크기 : 가로 9cm / 세로 13.5cm

made in Korea

상품명

3hrs 2024 calendar

판매가

₩28,000

상품간략설명

description
청룡의 해, 2024년을 맞아 푸른색으로 디자인한 그라더스의 일력입니다. 음력과 절기가 기재되어 있으며, 곳곳에서 3시간 동안 할 수 있는 재미있는 활동들도 찾아볼 수 있습니다. 날짜 아래의 공간은 '3'을 모티브로 하여 월마다 다른 디자인으로 변주를 주었습니다. 하루가 지날 때마다 뜯어 쓰면서 메모 혹은 짧은 일기를 적으며 자유롭게 활용해 보세요.

*그라더스 9주년을 기념하여 온라인에서 사용할 수 있는 30% 할인쿠폰과 거미를 상징하는 3hrs의 로고가 들어간 책갈피가 부록으로 포함되어 있습니다.


notice

회원만 구매 가능, 1인당 최대 구매 개수를 2개로 제한합니다.

30% 할인 쿠폰은 그라더스 자사몰에서 한 계정 당 1개만 등록이 가능하며, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 사용할 수 있습니다. 굿즈와 슈케어 카테고리를 제외한 신발 제품 1개에만 적용됩니다.

크기 : 가로 9cm / 세로 13.5cm

made in Korea

신발 상품상세 이미지-S1L2
신발 상품 이미지-S1L3
신발 화이트 색상 이미지-S1L4
신발 상품상세 이미지-S1L5
신발 상품상세 이미지-S1L6
신발 상품상세 이미지-S1L7
신발 상품상세 이미지-S1L8
신발 상품상세 이미지-S2L1
신발 상품상세 이미지-S1L9