OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 half zip wallet veg tan leather antica green
판매가 ₩170,000
₩102,000 (40% 할인)
  • 회원할인
상품간략설명

description
소재와 수납의 유용성에 초점을 맞춘 심플한 디자인의 그라더스의 지갑입니다. 손안에 들어오는 사이즈로 총 3칸의 내부 포켓이 있습니다. 앞 면에 grds 로고를 각인해 포인트를 주었습니다.


how we make it

고대 토스카나 전통방식으로 베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽

니켈 소재 riri 지퍼

made in Koreanotice

세일 제품은 교환 및 반품이 불가합니다.

실측 사이즈 : 가로 10.5 / 세로 8 (cm)

가죽의 개체 차이로 인한 반점이나 스크래치는 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

천연가죽의 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
half zip wallet veg tan leather antica green 수량증가 수량감소 170000 (  )

description
소재와 수납의 유용성에 초점을 맞춘 심플한 디자인의 그라더스의 지갑입니다. 손안에 들어오는 사이즈로 총 3칸의 내부 포켓이 있습니다. 앞 면에 grds 로고를 각인해 포인트를 주었습니다.


how we make it

고대 토스카나 전통방식으로 베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽

니켈 소재 riri 지퍼

made in Koreanotice

세일 제품은 교환 및 반품이 불가합니다.

실측 사이즈 : 가로 10.5 / 세로 8 (cm)

가죽의 개체 차이로 인한 반점이나 스크래치는 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

천연가죽의 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

상품명

half zip wallet veg tan leather antica green

판매가

₩170,000

₩102,000 (40% 할인)

  • 회원할인

상품간략설명

description
소재와 수납의 유용성에 초점을 맞춘 심플한 디자인의 그라더스의 지갑입니다. 손안에 들어오는 사이즈로 총 3칸의 내부 포켓이 있습니다. 앞 면에 grds 로고를 각인해 포인트를 주었습니다.


how we make it

고대 토스카나 전통방식으로 베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 아날린 소가죽

니켈 소재 riri 지퍼

made in Koreanotice

세일 제품은 교환 및 반품이 불가합니다.

실측 사이즈 : 가로 10.5 / 세로 8 (cm)

가죽의 개체 차이로 인한 반점이나 스크래치는 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

천연가죽의 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.