OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
화장품 차콜 색상 이미지-S2L1
기본 정보
상품명 saphir water & stains protector
판매가 ₩28,000
상품간략설명

description
사피르(Saphir)는 1925년 파리에서 시작되어 높은 품질을 자랑하는 가죽 관리 브랜드 입니다. 방수 스프레이를 통해 비, 눈, 얼룩, 먼지, 이물질의 침투로부터 가죽을 보호할 수 있습니다. 불화탄소를 함유하고 있어 통기성을 손상시키지 않고 표면을 보호합니다. 모든 가죽과 스웨이드, 누벅, 섬유 등 그라더스 전 제품에 사용할 수 있습니다.

[사용 방법]
1. 20cm 정도 거리를 두고 제품 전체적으로 뿌려줍니다.
2. 분사 이후 20분이 지나고 나서 착용 바랍니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 300ml

made in France

통풍, 환기가 잘 되는 환경에서 사용해 주세요.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
saphir water & stains protector 수량증가 수량감소 28000 (  )

description
사피르(Saphir)는 1925년 파리에서 시작되어 높은 품질을 자랑하는 가죽 관리 브랜드 입니다. 방수 스프레이를 통해 비, 눈, 얼룩, 먼지, 이물질의 침투로부터 가죽을 보호할 수 있습니다. 불화탄소를 함유하고 있어 통기성을 손상시키지 않고 표면을 보호합니다. 모든 가죽과 스웨이드, 누벅, 섬유 등 그라더스 전 제품에 사용할 수 있습니다.

[사용 방법]
1. 20cm 정도 거리를 두고 제품 전체적으로 뿌려줍니다.
2. 분사 이후 20분이 지나고 나서 착용 바랍니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 300ml

made in France

통풍, 환기가 잘 되는 환경에서 사용해 주세요.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

상품명

saphir water & stains protector

판매가

₩28,000

상품간략설명

description
사피르(Saphir)는 1925년 파리에서 시작되어 높은 품질을 자랑하는 가죽 관리 브랜드 입니다. 방수 스프레이를 통해 비, 눈, 얼룩, 먼지, 이물질의 침투로부터 가죽을 보호할 수 있습니다. 불화탄소를 함유하고 있어 통기성을 손상시키지 않고 표면을 보호합니다. 모든 가죽과 스웨이드, 누벅, 섬유 등 그라더스 전 제품에 사용할 수 있습니다.

[사용 방법]
1. 20cm 정도 거리를 두고 제품 전체적으로 뿌려줍니다.
2. 분사 이후 20분이 지나고 나서 착용 바랍니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 300ml

made in France

통풍, 환기가 잘 되는 환경에서 사용해 주세요.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

화장품 차콜 색상 이미지-S2L1