OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 vintage crew socks
판매가 ₩25,000
상품간략설명

description
1940년대 미군 밀리터리 보급 양말을 재해석한 빈티지 크루 삭스입니다. 동일한 색상 2pair로 구성되어 있습니다. 코마 코튼 원사를 5올로 편직하여 부드러운 촉감과 고급스러운 질감을 전달합니다. 갑종 양말(double cylinder) 방식을 사용하여 96침수(count)로 편직 되었으며 양말에 배색을 주어 현대적인 느낌을 더했습니다. 텀블 워싱(tumble washing)의 후가공을 통해 수축률을 최소화하여 오래도록 신을 수 있는 양말입니다.


how we make it

코마 코튼 90%, 폴리 8%, 엘라스틴 2%

텀블 워싱

더블 실린더

바디(발) 240mm, 풋(발목) 260mm

made in Koreanotice

240-270mm 사이의 발 사이즈에서 신는 걸 추천합니다.

미온수에서 중성세제로 세탁해주세요.

그늘에 뉘어서 건조해주세요.

상품 옵션
컬러

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
vintage crew socks 수량증가 수량감소 25000 (  )

description
1940년대 미군 밀리터리 보급 양말을 재해석한 빈티지 크루 삭스입니다. 동일한 색상 2pair로 구성되어 있습니다. 코마 코튼 원사를 5올로 편직하여 부드러운 촉감과 고급스러운 질감을 전달합니다. 갑종 양말(double cylinder) 방식을 사용하여 96침수(count)로 편직 되었으며 양말에 배색을 주어 현대적인 느낌을 더했습니다. 텀블 워싱(tumble washing)의 후가공을 통해 수축률을 최소화하여 오래도록 신을 수 있는 양말입니다.


how we make it

코마 코튼 90%, 폴리 8%, 엘라스틴 2%

텀블 워싱

더블 실린더

바디(발) 240mm, 풋(발목) 260mm

made in Koreanotice

240-270mm 사이의 발 사이즈에서 신는 걸 추천합니다.

미온수에서 중성세제로 세탁해주세요.

그늘에 뉘어서 건조해주세요.

상품명

vintage crew socks

판매가

₩25,000

상품간략설명

description
1940년대 미군 밀리터리 보급 양말을 재해석한 빈티지 크루 삭스입니다. 동일한 색상 2pair로 구성되어 있습니다. 코마 코튼 원사를 5올로 편직하여 부드러운 촉감과 고급스러운 질감을 전달합니다. 갑종 양말(double cylinder) 방식을 사용하여 96침수(count)로 편직 되었으며 양말에 배색을 주어 현대적인 느낌을 더했습니다. 텀블 워싱(tumble washing)의 후가공을 통해 수축률을 최소화하여 오래도록 신을 수 있는 양말입니다.


how we make it

코마 코튼 90%, 폴리 8%, 엘라스틴 2%

텀블 워싱

더블 실린더

바디(발) 240mm, 풋(발목) 260mm

made in Koreanotice

240-270mm 사이의 발 사이즈에서 신는 걸 추천합니다.

미온수에서 중성세제로 세탁해주세요.

그늘에 뉘어서 건조해주세요.