OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Paradise-hippie-nostalgia
판매가 ₩1
상품간략설명 기획 | 윤지혜 jihye yoon / 신채린 chaerin shin
사진 | 박유진 eugene park
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 이호진 hojin lee / 유주희 juhee yoo

2023. 06. 08
텍스트라벨 lookbook
상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Paradise-hippie-nostalgia 수량증가 수량감소 1 (  )
기획 | 윤지혜 jihye yoon / 신채린 chaerin shin
사진 | 박유진 eugene park
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 이호진 hojin lee / 유주희 juhee yoo

2023. 06. 08
상품명

Paradise-hippie-nostalgia

판매가

₩1

상품간략설명

기획 | 윤지혜 jihye yoon / 신채린 chaerin shin
사진 | 박유진 eugene park
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 이호진 hojin lee / 유주희 juhee yoo

2023. 06. 08

텍스트라벨

lookbook

Paradise-hippie-nostalgia
slides 04

Paradise-hippie-nostalgia

Paradise-hippie-nostalgia는 2023 S/S 바캉스 룩북으로 60년대 미국 히피 문화에서 영감을 받았습니다. 키타노 타케시의 영화 ‘기쿠지로의 여름’에서 초등학생 마사오는 옆집 아저씨 다케다와 함께 자신을 버린 엄마를 찾는 여정이 담겨있습니다. 사랑하는 사람에게 버림받은 마사오는 자유롭고 히피스러운 사람들을 만나며 그 안에서 희망을 발견하고 위로를 받습니다. 120분의 영화 안에서 우리는 따뜻한 바캉스의 향수를 느끼게 됩니다.

무더운 여름 선풍기를 켜고 가족, 친구, 그리고 가장 가까운 우리 주변 사람들과 먹는 시원한 수박 같은 것이 소소하지만 절대 사소하지 않은, 실재하는 낙원이 아닐까요. 이번 봄과 여름, 그라더스의 Paradise-hippie-nostalgia와 함께 사랑, 평화, 그리고 자유의 걸음을 걸어보시길 바랍니다.

기획 | 윤지혜 jihye yoon / 신채린 chaerin shin
사진 | 박유진 eugene park
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 이호진 hojin lee / 유주희 juhee yoo

2023. 06. 08

back다른 글 보기
공유하기back
관련 상품
post1slides 04 suede/leather terracotta
₩230,000
post1slides 04 suede/leather greenmoss
₩230,000
post1slides 04 suede/leather cappuccino
₩230,000
다른 포스트
post1slides 04 process
post1Blue Suede Shoes

기획 | 윤지혜 jihye yoon / 신채린 chaerin shin
사진 | 박유진 eugene park
스타일링 | 김세영 seyoung kim
헤어&메이크업 | 김희진 heejin kim
모델 | 이호진 hojin lee / 유주희 juhee yoo

2023. 06. 08