OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
바지 모델 착용 이미지-S1L2
바지 모델 착용 이미지-S1L3
바지 상품 이미지-S1L4
기본 정보
상품명 boots 01 leather black (only for men)
판매가 ₩520,000
상품간략설명

description
그라더스의 베스트셀러인 blucher 08의 DNA를 가져와 약 1년간 준비한 첫 부츠입니다. 발등에서 발목까지 올라오는 쉐입을 구현하기 위해 4번의 공장 교체와 수차례의 샘플 수정을 거쳐 지금의 디자인이 완성되었습니다. 최소한의 갑피 절개를 통해 신는 사람으로 하여금 발 모양 따라 자연스럽게 주름이 생기도록 제작했습니다.


how we make it

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 버팔로 가죽 갑피

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 메탈 프리 소가죽 안감

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 아웃솔(vibram 고무 밑창 보강)

루테늄 소재 riri 지퍼

제품 전체를 돌과 함께 드럼통에 넣어 스톤워싱으로 마감

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.7cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스톤워싱 처리 과정에서 생긴 자국은 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
boots 01 leather black (only for men) 수량증가 수량감소 520000 (  )

description
그라더스의 베스트셀러인 blucher 08의 DNA를 가져와 약 1년간 준비한 첫 부츠입니다. 발등에서 발목까지 올라오는 쉐입을 구현하기 위해 4번의 공장 교체와 수차례의 샘플 수정을 거쳐 지금의 디자인이 완성되었습니다. 최소한의 갑피 절개를 통해 신는 사람으로 하여금 발 모양 따라 자연스럽게 주름이 생기도록 제작했습니다.


how we make it

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 버팔로 가죽 갑피

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 메탈 프리 소가죽 안감

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 아웃솔(vibram 고무 밑창 보강)

루테늄 소재 riri 지퍼

제품 전체를 돌과 함께 드럼통에 넣어 스톤워싱으로 마감

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.7cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스톤워싱 처리 과정에서 생긴 자국은 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

상품명

boots 01 leather black (only for men)

판매가

₩520,000

상품간략설명

description
그라더스의 베스트셀러인 blucher 08의 DNA를 가져와 약 1년간 준비한 첫 부츠입니다. 발등에서 발목까지 올라오는 쉐입을 구현하기 위해 4번의 공장 교체와 수차례의 샘플 수정을 거쳐 지금의 디자인이 완성되었습니다. 최소한의 갑피 절개를 통해 신는 사람으로 하여금 발 모양 따라 자연스럽게 주름이 생기도록 제작했습니다.


how we make it

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 버팔로 가죽 갑피

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 메탈 프리 소가죽 안감

베지터블 태닝 한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 아웃솔(vibram 고무 밑창 보강)

루테늄 소재 riri 지퍼

제품 전체를 돌과 함께 드럼통에 넣어 스톤워싱으로 마감

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.7cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

스톤워싱 처리 과정에서 생긴 자국은 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

바지 모델 착용 이미지-S1L2
바지 모델 착용 이미지-S1L3
바지 상품 이미지-S1L4