OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
바지 모델 착용 이미지-S1L2
바지 모델 착용 이미지-S1L3
바지 모델 착용 이미지-S1L4
기본 정보
상품명 blucher 11 suede stone
판매가 ₩290,000
상품간략설명

description
클래식한 chukka 디자인의 원형을 현대적으로 재해석한 제품입니다.
2차 대전 이후 영국 군인들이 사용된 것으로 추정되는 블루처(blucher)를 기반으로 합니다. 발목의 높이를 낮춰 캐주얼 룩에도 어울릴 수 있도록 슈라스트의 토스프링을 없애고 웰트의 크기를 넓혔습니다.


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 포르투갈산 소가죽 미드솔

이탈리아산 파라 고무나무에서 추출된 천연 크레페 고무 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

스티치 다운 공법

made in Portugalnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.6cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

수작업으로 진행되어 전체 둘레의 기준으로 1-2mm 격차가 발생할 수 있습니다.

천연고무 원액으로 제작되어 아웃솔 컬러 개체 차이가 발생할 수 있습니다.

크레페 솔 특성상 아웃솔 이염이 발생할 수 있으며 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
blucher 11 suede stone 수량증가 수량감소 290000 (  )

description
클래식한 chukka 디자인의 원형을 현대적으로 재해석한 제품입니다.
2차 대전 이후 영국 군인들이 사용된 것으로 추정되는 블루처(blucher)를 기반으로 합니다. 발목의 높이를 낮춰 캐주얼 룩에도 어울릴 수 있도록 슈라스트의 토스프링을 없애고 웰트의 크기를 넓혔습니다.


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 포르투갈산 소가죽 미드솔

이탈리아산 파라 고무나무에서 추출된 천연 크레페 고무 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

스티치 다운 공법

made in Portugalnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.6cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

수작업으로 진행되어 전체 둘레의 기준으로 1-2mm 격차가 발생할 수 있습니다.

천연고무 원액으로 제작되어 아웃솔 컬러 개체 차이가 발생할 수 있습니다.

크레페 솔 특성상 아웃솔 이염이 발생할 수 있으며 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

상품명

blucher 11 suede stone

판매가

₩290,000

상품간략설명

description
클래식한 chukka 디자인의 원형을 현대적으로 재해석한 제품입니다.
2차 대전 이후 영국 군인들이 사용된 것으로 추정되는 블루처(blucher)를 기반으로 합니다. 발목의 높이를 낮춰 캐주얼 룩에도 어울릴 수 있도록 슈라스트의 토스프링을 없애고 웰트의 크기를 넓혔습니다.


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 스웨이드 송아지 가죽 갑피

크롬 프리 태닝 한 포르투갈산 소가죽 미드솔

이탈리아산 파라 고무나무에서 추출된 천연 크레페 고무 아웃솔

포르투갈산 오가닉 코튼 끈

스티치 다운 공법

made in Portugalnotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.6cm

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

수작업으로 진행되어 전체 둘레의 기준으로 1-2mm 격차가 발생할 수 있습니다.

천연고무 원액으로 제작되어 아웃솔 컬러 개체 차이가 발생할 수 있습니다.

크레페 솔 특성상 아웃솔 이염이 발생할 수 있으며 제품의 하자가 아님을 알려드립니다.

바지 모델 착용 이미지-S1L2
바지 모델 착용 이미지-S1L3
바지 모델 착용 이미지-S1L4