OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
드레스 모델 착용 이미지-S5L1
드레스 모델 착용 이미지-S5L2
드레스 모델 착용 이미지-S5L3
드레스 모델 착용 이미지-S5L4
드레스 모델 착용 이미지-S5L5
드레스 모델 착용 이미지-S5L6
기본 정보
상품명 loafer 02 leather black (only for women)
판매가 ₩240,000 재입고 알림 SMS
상품간략설명

description
미니멀한 갑피 디자인의 클래식한 여성용 로퍼입니다. 라운드 토 디자인과 낮은 굽, 볼드 한 라스트 모양으로 도시적인 느낌을 전달하며 와이드 팬츠나 롱스커트, 원피스에 잘 어울립니다.

갑피에 유광 왁스 처리된 크롬 가죽을 사용하여 내구성이 높고, 왁스의 광택감으로 무겁고 조용한 제화의 이미지를 덜어냈습니다. 베지터블 가죽 아웃솔에 블레이크 공법을 적용하여 걸을 때에 움직임이 유연하며 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.

로퍼 02 룩북 보러가기


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 갑피

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.2cm

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
loafer 02 leather black (only for women) 수량증가 수량감소 240000 (  )

description
미니멀한 갑피 디자인의 클래식한 여성용 로퍼입니다. 라운드 토 디자인과 낮은 굽, 볼드 한 라스트 모양으로 도시적인 느낌을 전달하며 와이드 팬츠나 롱스커트, 원피스에 잘 어울립니다.

갑피에 유광 왁스 처리된 크롬 가죽을 사용하여 내구성이 높고, 왁스의 광택감으로 무겁고 조용한 제화의 이미지를 덜어냈습니다. 베지터블 가죽 아웃솔에 블레이크 공법을 적용하여 걸을 때에 움직임이 유연하며 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.

로퍼 02 룩북 보러가기


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 갑피

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.2cm

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

상품명

loafer 02 leather black (only for women)

판매가

₩240,000 재입고 알림 SMS

상품간략설명

description
미니멀한 갑피 디자인의 클래식한 여성용 로퍼입니다. 라운드 토 디자인과 낮은 굽, 볼드 한 라스트 모양으로 도시적인 느낌을 전달하며 와이드 팬츠나 롱스커트, 원피스에 잘 어울립니다.

갑피에 유광 왁스 처리된 크롬 가죽을 사용하여 내구성이 높고, 왁스의 광택감으로 무겁고 조용한 제화의 이미지를 덜어냈습니다. 베지터블 가죽 아웃솔에 블레이크 공법을 적용하여 걸을 때에 움직임이 유연하며 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.

로퍼 02 룩북 보러가기


how we make it

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 갑피

크롬 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 가죽에 오일칠을 한 아웃솔

블레이크 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 2.2cm

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

드레스 모델 착용 이미지-S5L1
드레스 모델 착용 이미지-S5L2
드레스 모델 착용 이미지-S5L3
드레스 모델 착용 이미지-S5L4
드레스 모델 착용 이미지-S5L5
드레스 모델 착용 이미지-S5L6