OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
바지 모델 착용 이미지-S2L3
바지 모델 착용 이미지-S2L4
바지 모델 착용 이미지-S2L5
바지 모델 착용 이미지-S2L6
바지 모델 착용 이미지-S2L9
바지 상품 이미지-S2L10
기본 정보
상품명 boots 02 suede black (only for men)
판매가 ₩450,000
상품간략설명

description
제2차 세계 대전에서 미군이 착용한 M-43 service boots의 원형을 재해석한 제품입니다. 발목이 낮고 웰트를 둥글게 표현하여 워크웨어는 물론 스트릿, 빈티지 등 다양한 스타일에 신는 것을 상상하며 제작했습니다. 부츠 상단에 두 개의 훅(hook)과 구세티드 텅(gusseted tongue)을 적용해 신발 끈을 쉽게 묶고 풀 수 있으며, 힐 탭(heel tap)에 절개선을 넣어 신고 벗기 편하도록 디자인했습니다.

갑피에 서로 다른 종류의 스웨이드를 사용했습니다. 앞쪽의 스웨이드는 왁스로 코팅하여 표면이 닫혀있어 매끈한 느낌을 제공, 뒤쪽의 스웨이드는 오일과 크림을 섞어 드럼 염색 후 왁스 코팅을 시킨 뒤 물에 담갔다가 쥐어짜는 방식으로 가공된 소재로 착용할수록 소재의 변화를 즐기실 수 있습니다.

캠페인 'broken boy'
디자인 저널 영상


how we make it

크롬 태닝 후 오일과 크림을 섞어 드럼 염색한 후 후가공한 이탈리아산 소가죽 스웨이드 갑피

크롬 태닝 후 수작업을 통해 왁스로 풀커버 코팅한 이탈리아산 소가죽 스웨이드 갑피

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 메탈 프리 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 아웃솔 (vibram 고무 밑창 보강)

블레이크 래피드 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 3cm

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
boots 02 suede black (only for men) 수량증가 수량감소 450000 (  )

description
제2차 세계 대전에서 미군이 착용한 M-43 service boots의 원형을 재해석한 제품입니다. 발목이 낮고 웰트를 둥글게 표현하여 워크웨어는 물론 스트릿, 빈티지 등 다양한 스타일에 신는 것을 상상하며 제작했습니다. 부츠 상단에 두 개의 훅(hook)과 구세티드 텅(gusseted tongue)을 적용해 신발 끈을 쉽게 묶고 풀 수 있으며, 힐 탭(heel tap)에 절개선을 넣어 신고 벗기 편하도록 디자인했습니다.

갑피에 서로 다른 종류의 스웨이드를 사용했습니다. 앞쪽의 스웨이드는 왁스로 코팅하여 표면이 닫혀있어 매끈한 느낌을 제공, 뒤쪽의 스웨이드는 오일과 크림을 섞어 드럼 염색 후 왁스 코팅을 시킨 뒤 물에 담갔다가 쥐어짜는 방식으로 가공된 소재로 착용할수록 소재의 변화를 즐기실 수 있습니다.

캠페인 'broken boy'
디자인 저널 영상


how we make it

크롬 태닝 후 오일과 크림을 섞어 드럼 염색한 후 후가공한 이탈리아산 소가죽 스웨이드 갑피

크롬 태닝 후 수작업을 통해 왁스로 풀커버 코팅한 이탈리아산 소가죽 스웨이드 갑피

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 메탈 프리 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 아웃솔 (vibram 고무 밑창 보강)

블레이크 래피드 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 3cm

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

상품명

boots 02 suede black (only for men)

판매가

₩450,000

상품간략설명

description
제2차 세계 대전에서 미군이 착용한 M-43 service boots의 원형을 재해석한 제품입니다. 발목이 낮고 웰트를 둥글게 표현하여 워크웨어는 물론 스트릿, 빈티지 등 다양한 스타일에 신는 것을 상상하며 제작했습니다. 부츠 상단에 두 개의 훅(hook)과 구세티드 텅(gusseted tongue)을 적용해 신발 끈을 쉽게 묶고 풀 수 있으며, 힐 탭(heel tap)에 절개선을 넣어 신고 벗기 편하도록 디자인했습니다.

갑피에 서로 다른 종류의 스웨이드를 사용했습니다. 앞쪽의 스웨이드는 왁스로 코팅하여 표면이 닫혀있어 매끈한 느낌을 제공, 뒤쪽의 스웨이드는 오일과 크림을 섞어 드럼 염색 후 왁스 코팅을 시킨 뒤 물에 담갔다가 쥐어짜는 방식으로 가공된 소재로 착용할수록 소재의 변화를 즐기실 수 있습니다.

캠페인 'broken boy'
디자인 저널 영상


how we make it

크롬 태닝 후 오일과 크림을 섞어 드럼 염색한 후 후가공한 이탈리아산 소가죽 스웨이드 갑피

크롬 태닝 후 수작업을 통해 왁스로 풀커버 코팅한 이탈리아산 소가죽 스웨이드 갑피

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 메탈 프리 소가죽 안감

베지터블 태닝한 이탈리아산 풀그레인 소가죽 아웃솔 (vibram 고무 밑창 보강)

블레이크 래피드 공법

made in Italynotice

평소 신는 정 사이즈로 추천합니다.

굽 높이 : 3cm

구매 이후 제품의 훼손(가죽의 손상, 과도한 시착으로 인한 주름 등)이 발생할 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.

모든 신발은 세탁이 불가합니다. 신발이 젖은 경우 그늘에서 건조해 주세요.

신발 안쪽에 슈트리를 넣어서 보관하면 신발의 모양을 유지할 수 있습니다.

신발 뒤꿈치를 꺾어신지 않도록 주의해 주세요. 가능한 슈혼 사용을 권장합니다.

신발 외부 장식 및 스트랩은 강한 충격에 파손될 위험이 있으니 주의해 주세요.

가죽 특성상 이염이 발생할 수 있습니다.

바지 모델 착용 이미지-S2L3
바지 모델 착용 이미지-S2L4
바지 모델 착용 이미지-S2L5
바지 모델 착용 이미지-S2L6
바지 모델 착용 이미지-S2L9
바지 상품 이미지-S2L10