OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 horse hair brush
판매가 ₩13,000
상품간략설명

description
grds 로고가 각인된 고운 말털 솔로 신발 외부에 내려앉은 먼지를 제거할 수 있습니다. 신발을 신고 나갈 때, 잠깐 털어주는 것으로 가죽의 컨디션 관리에 큰 도움을 줍니다. 말털 솔 사용을 통해 가죽에 은은한 광택감을 기대할 수 있습니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

크기 : 가로 6.5cm / 세로 2cm / 높이 1.8cm (털길이 1.4cm)

나무 손잡이

made in Korea

상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
horse hair brush 수량증가 수량감소 13000 (  )

description
grds 로고가 각인된 고운 말털 솔로 신발 외부에 내려앉은 먼지를 제거할 수 있습니다. 신발을 신고 나갈 때, 잠깐 털어주는 것으로 가죽의 컨디션 관리에 큰 도움을 줍니다. 말털 솔 사용을 통해 가죽에 은은한 광택감을 기대할 수 있습니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

크기 : 가로 6.5cm / 세로 2cm / 높이 1.8cm (털길이 1.4cm)

나무 손잡이

made in Korea

상품명

horse hair brush

판매가

₩13,000

상품간략설명

description
grds 로고가 각인된 고운 말털 솔로 신발 외부에 내려앉은 먼지를 제거할 수 있습니다. 신발을 신고 나갈 때, 잠깐 털어주는 것으로 가죽의 컨디션 관리에 큰 도움을 줍니다. 말털 솔 사용을 통해 가죽에 은은한 광택감을 기대할 수 있습니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

크기 : 가로 6.5cm / 세로 2cm / 높이 1.8cm (털길이 1.4cm)

나무 손잡이

made in Korea