OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 3hrs tote bag navy
판매가 ₩18,000
상품간략설명

description
그라더스가 새롭게 전개하는 ‘3hrs’라인 제품입니다.
3hrs의 로고는 창조, 창의력, 지혜의 상징으로 여러 신화나 설화에 등장한 거미를 모티브로 삼아 디자인 되었습니다. 토트백의 컬러풀한 원단과 거미의 눈 부분을 형상화한 간결한 그래픽의 조합으로 재미를 느낄 수 있습니다. 얇고 가벼운 패브릭 소재로 제작되어 일상에서 두루 활용할 수 있습니다. 밑실(속실)을 그라더스의 시그니처 레드 컬러로 설정해 포인트를 주었습니다.

‘3hrs’는 온전히 자신을 위해 사용하는 3시간을 의미합니다. 현대인들에게는 자신이 진정 좋아하는 것을 통해 얻는 창의적이고 긍정적인 에너지가 필요합니다. 일과 취미생활이 양립하여 더욱 충만한 삶을 살아가도록 촉구합니다. grds 공식 블로그 에서 3hrs와 관련된 다양한 콘텐츠를 만나보세요.


how we make it

코튼 100%

유성잉크(안료)로 실크스크린 작업

made in Koreanotice

실측 사이즈 : 가로 35 / 세로 39 (cm)

스트랩 드롭길이 : 25.5cm

상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
3hrs tote bag navy 수량증가 수량감소 18000 (  )

description
그라더스가 새롭게 전개하는 ‘3hrs’라인 제품입니다.
3hrs의 로고는 창조, 창의력, 지혜의 상징으로 여러 신화나 설화에 등장한 거미를 모티브로 삼아 디자인 되었습니다. 토트백의 컬러풀한 원단과 거미의 눈 부분을 형상화한 간결한 그래픽의 조합으로 재미를 느낄 수 있습니다. 얇고 가벼운 패브릭 소재로 제작되어 일상에서 두루 활용할 수 있습니다. 밑실(속실)을 그라더스의 시그니처 레드 컬러로 설정해 포인트를 주었습니다.

‘3hrs’는 온전히 자신을 위해 사용하는 3시간을 의미합니다. 현대인들에게는 자신이 진정 좋아하는 것을 통해 얻는 창의적이고 긍정적인 에너지가 필요합니다. 일과 취미생활이 양립하여 더욱 충만한 삶을 살아가도록 촉구합니다. grds 공식 블로그 에서 3hrs와 관련된 다양한 콘텐츠를 만나보세요.


how we make it

코튼 100%

유성잉크(안료)로 실크스크린 작업

made in Koreanotice

실측 사이즈 : 가로 35 / 세로 39 (cm)

스트랩 드롭길이 : 25.5cm

상품명

3hrs tote bag navy

판매가

₩18,000

상품간략설명

description
그라더스가 새롭게 전개하는 ‘3hrs’라인 제품입니다.
3hrs의 로고는 창조, 창의력, 지혜의 상징으로 여러 신화나 설화에 등장한 거미를 모티브로 삼아 디자인 되었습니다. 토트백의 컬러풀한 원단과 거미의 눈 부분을 형상화한 간결한 그래픽의 조합으로 재미를 느낄 수 있습니다. 얇고 가벼운 패브릭 소재로 제작되어 일상에서 두루 활용할 수 있습니다. 밑실(속실)을 그라더스의 시그니처 레드 컬러로 설정해 포인트를 주었습니다.

‘3hrs’는 온전히 자신을 위해 사용하는 3시간을 의미합니다. 현대인들에게는 자신이 진정 좋아하는 것을 통해 얻는 창의적이고 긍정적인 에너지가 필요합니다. 일과 취미생활이 양립하여 더욱 충만한 삶을 살아가도록 촉구합니다. grds 공식 블로그 에서 3hrs와 관련된 다양한 콘텐츠를 만나보세요.


how we make it

코튼 100%

유성잉크(안료)로 실크스크린 작업

made in Koreanotice

실측 사이즈 : 가로 35 / 세로 39 (cm)

스트랩 드롭길이 : 25.5cm