OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
 
기본 정보
상품명 boot black silver two face lotion
판매가 ₩18,000
상품간략설명

description
1919년부터 시작되어 90년간 구두 및 피혁 용품을 전문적으로 생산한 COLUMBUS 사의 Boot Black silver line 제품입니다. 가죽 표면에 묻은 얼룩이나 이물질을 제거하는 클리너로 동시에 가죽에 보습 효과를 줍니다. 슈케어 과정에서 가장 첫 번째로 사용되어야 할 제품입니다.

blucher 08 leather black/brown, balmoral 09 leather black, boots 01 leather black, loafer 01 leather black, loafer 02 leather black 제품을 관리할 수 있습니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 100ml

made in Japan

제품 사용 시 가죽의 특성 및 상태에 따라 색상이 어두워지거나 옅어질 수 있으니 안 보이는 곳에 테스트 후 사용해 주시기 바랍니다.

사용 시 많은 양보다 적당량을 덜어서 사용하는 것을 권장 드립니다.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

상품 옵션
옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
boot black silver two face lotion 수량증가 수량감소 18000 (  )

description
1919년부터 시작되어 90년간 구두 및 피혁 용품을 전문적으로 생산한 COLUMBUS 사의 Boot Black silver line 제품입니다. 가죽 표면에 묻은 얼룩이나 이물질을 제거하는 클리너로 동시에 가죽에 보습 효과를 줍니다. 슈케어 과정에서 가장 첫 번째로 사용되어야 할 제품입니다.

blucher 08 leather black/brown, balmoral 09 leather black, boots 01 leather black, loafer 01 leather black, loafer 02 leather black 제품을 관리할 수 있습니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 100ml

made in Japan

제품 사용 시 가죽의 특성 및 상태에 따라 색상이 어두워지거나 옅어질 수 있으니 안 보이는 곳에 테스트 후 사용해 주시기 바랍니다.

사용 시 많은 양보다 적당량을 덜어서 사용하는 것을 권장 드립니다.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

상품명

boot black silver two face lotion

판매가

₩18,000

상품간략설명

description
1919년부터 시작되어 90년간 구두 및 피혁 용품을 전문적으로 생산한 COLUMBUS 사의 Boot Black silver line 제품입니다. 가죽 표면에 묻은 얼룩이나 이물질을 제거하는 클리너로 동시에 가죽에 보습 효과를 줍니다. 슈케어 과정에서 가장 첫 번째로 사용되어야 할 제품입니다.

blucher 08 leather black/brown, balmoral 09 leather black, boots 01 leather black, loafer 01 leather black, loafer 02 leather black 제품을 관리할 수 있습니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 100ml

made in Japan

제품 사용 시 가죽의 특성 및 상태에 따라 색상이 어두워지거나 옅어질 수 있으니 안 보이는 곳에 테스트 후 사용해 주시기 바랍니다.

사용 시 많은 양보다 적당량을 덜어서 사용하는 것을 권장 드립니다.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.