OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
화장품 차콜 색상 이미지-S2L2
화장품 그레이블루 색상 이미지-S2L3
화장품 코코아 색상 이미지-S2L4
화장품 차콜 색상 이미지-S2L5
화장품 상품상세 이미지-S2L6
기본 정보
상품명 boot black shoe cream (3 color)
판매가 ₩22,000
상품간략설명

description
1919년부터 시작되어 90년간 구두 및 피혁 용품을 전문적으로 생산한 COLUMBUS 사의 Boot Black black line 제품입니다. 천연 왁스를 기반으로 제작된 프리미엄 슈크림으로 카프 가죽에 보색, 영양공급, 광택 효과를 줍니다.

blucher 08 leather black/brown, balmoral 09 leather black, boots 01 leather black, loafer 01 leather black, loafer 02 leather black 제품을 관리할 수 있습니다. 재단된 융 2조각이 동봉됩니다.

[사용 방법]
1. 구두솔을 사용하여 제품 전체적으로 먼지를 털면서 이물질을 제거합니다.
2. 용기 내부의 슈크림을 손가락으로 찍어 발라 제품에 골고루 펴발라줍니다.
3. 이후 구두솔을 사용하여 스며들 수 있도록 털어줍니다.
4. 스며들지 않은 슈크림 잔여물을 동봉된 융을 활용해서 제거해줍니다. 융은 손가락으로 감아 가죽 전체적으로 닦아줍니다.
5. 마지막으로 구두솔을 사용해서 전체적으로 털어줍니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 55g

made in Japan

제품 사용 시 가죽의 특성 및 상태에 따라 색상이 어두워지거나 옅어질 수 있으니 안 보이는 곳에 테스트 후 사용해 주시기 바랍니다.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

상품 옵션
size

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택
사이즈 가이드
EU 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 245 250 255 260 265 270

EU 42.5 43 43.5 44 45
KR 275 280 285 290 300


지금 주문하면 당일출고 가능

지금 주문하면 내일 출고

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

총 상품금액 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
boot black shoe cream (3 color) 수량증가 수량감소 22000 (  )

description
1919년부터 시작되어 90년간 구두 및 피혁 용품을 전문적으로 생산한 COLUMBUS 사의 Boot Black black line 제품입니다. 천연 왁스를 기반으로 제작된 프리미엄 슈크림으로 카프 가죽에 보색, 영양공급, 광택 효과를 줍니다.

blucher 08 leather black/brown, balmoral 09 leather black, boots 01 leather black, loafer 01 leather black, loafer 02 leather black 제품을 관리할 수 있습니다. 재단된 융 2조각이 동봉됩니다.

[사용 방법]
1. 구두솔을 사용하여 제품 전체적으로 먼지를 털면서 이물질을 제거합니다.
2. 용기 내부의 슈크림을 손가락으로 찍어 발라 제품에 골고루 펴발라줍니다.
3. 이후 구두솔을 사용하여 스며들 수 있도록 털어줍니다.
4. 스며들지 않은 슈크림 잔여물을 동봉된 융을 활용해서 제거해줍니다. 융은 손가락으로 감아 가죽 전체적으로 닦아줍니다.
5. 마지막으로 구두솔을 사용해서 전체적으로 털어줍니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 55g

made in Japan

제품 사용 시 가죽의 특성 및 상태에 따라 색상이 어두워지거나 옅어질 수 있으니 안 보이는 곳에 테스트 후 사용해 주시기 바랍니다.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

상품명

boot black shoe cream (3 color)

판매가

₩22,000

상품간략설명

description
1919년부터 시작되어 90년간 구두 및 피혁 용품을 전문적으로 생산한 COLUMBUS 사의 Boot Black black line 제품입니다. 천연 왁스를 기반으로 제작된 프리미엄 슈크림으로 카프 가죽에 보색, 영양공급, 광택 효과를 줍니다.

blucher 08 leather black/brown, balmoral 09 leather black, boots 01 leather black, loafer 01 leather black, loafer 02 leather black 제품을 관리할 수 있습니다. 재단된 융 2조각이 동봉됩니다.

[사용 방법]
1. 구두솔을 사용하여 제품 전체적으로 먼지를 털면서 이물질을 제거합니다.
2. 용기 내부의 슈크림을 손가락으로 찍어 발라 제품에 골고루 펴발라줍니다.
3. 이후 구두솔을 사용하여 스며들 수 있도록 털어줍니다.
4. 스며들지 않은 슈크림 잔여물을 동봉된 융을 활용해서 제거해줍니다. 융은 손가락으로 감아 가죽 전체적으로 닦아줍니다.
5. 마지막으로 구두솔을 사용해서 전체적으로 털어줍니다.

자세한 사용 방법은 grds 블로그 혹은 product care를 참고해주세요.


notice

용량 : 55g

made in Japan

제품 사용 시 가죽의 특성 및 상태에 따라 색상이 어두워지거나 옅어질 수 있으니 안 보이는 곳에 테스트 후 사용해 주시기 바랍니다.

보관 시에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

화장품 차콜 색상 이미지-S2L2
화장품 그레이블루 색상 이미지-S2L3
화장품 코코아 색상 이미지-S2L4
화장품 차콜 색상 이미지-S2L5
화장품 상품상세 이미지-S2L6